Öğrenci Taşımacılığı

Okul servis araçlarımız en fazla 2 yaşında tamamı okul taşıtları 28-08-2007 tarih ve 26627 sayılı resmi gazetede yayınlanan okul servis araçları yönetmenliğine uygun, okullarımızın logolarını taşıyan, 4 bölgeden bağlantılı emniyet kemerli araçlardan oluşur. Okul servis araçlarımız 3 aylık periyotlar dahilinde anlaşmalı bulunduğumuz kurumlar tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmekte ve 6 ayda bir bakımı yapılmaktadır.

Okul servis araçlarımızın tümü koltuk sigortalıdır.

Med-line sağlık hizmetleri tarafından güvence altına alınmaktadır.

Sorumluluklarımız

Firmamız tüm şoförlerimizin, yerleşim yerleri içinde trafiğin akışına göre en fazla 50 km/saat, otoyollarda 90 km/saat hızla seyretmelerini sağlayacaktır.

Firmamız, tüm şoförlerin ve rehberlerin ilkyardım, güvenli sürüş, psikoteknik gibi eğitim ve testleri öğrenim yılı başlangıcı itibariyle yaptıracak ve belgeleri okul komisyonuna sunacaktır.

Tüm araçlarda ilkyardım çantası ve uygun özellikte yangın söndürücü bulundurulacaktır.

Okul servis araçlarımız 3 yaş ve altı olmak üzere 28.08.2007 tarih ve 26627 sayılı resmi gazetede yayınlanan «okul servis araçları yönetmeliği» ne uygun olacak ve okulumuzun logosunu taşıyacak şekilde dizayn edilecektir. Araçlarımız dört noktadan bağlantılı emniyet kemerleri ile donatılmıştır.

Okul servis araçlarının trafikten yasaklanmasına neden olacak kanuni vergi, muayene evrakları, ruhsat ve her türlü sigorta belgelerinin takibi firmamız tarafından yapılacaktır.

Öğrencilerimiz velilerden yazılı onay olmadıkça, her ne sebeple olursa olsun kendilerine servis kaydı sırasında bildirilen ve okul başlamadan ziyaret ettikleri öğrenci adresi dışında indirilmeyecektir.

Öğrenci takip sistemi Arvento mobil sistemiyle takip edilecektir. Arvento kullanıcı bilgileri verilere gönderilecektir.

Tüm okul servisi araçlarımıza ( okul servis aracı özel izin belgesi) temin edilecek ve bir örneği okul komisyonuna verilecektir.

Servisten yararlanan her öğrenciye şoför ve rehberimize ait bilgileri içeren bir kart düzenlenerek verilecektir.